Začleňte sa do moderného sveta digitálnych technológií

Registrácia na školenie

Registrujte sa na školenia

Získajte základné digitálne zručnosti a tablet s dátovým balíkom na prezenčných školeniach.

Zaregistrujte sa

O projekte Digitálni seniori

Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ predstavuje unikátny koncept, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu situáciu a dopady pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Seniorka Senior

Jeho hlavným cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti približne 105.440 seniorom a znevýhodneným osobám vo veku od 65 rokov formou prezenčných a e‑learningových školení. Aby sa mohlo školenia zúčastniť čo najviac záujemcov, tak budú alokované v rôznych častiach Slovenska.

Ďalším cieľom je poskytnúť už vyškoleným seniorom vhodné technické zariadenia s dátovými balíkmi, na zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb a e‑learningových školení.

Projekt je realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR ako investícia č.7 Komponentu 17 (Digitálne Slovensko) Plánu obnovy a odolnosti SR.

Celým projektom Vás bude sprevádzať jeho ambasádor Boris Farkaš.

Digitalny Senior Digitálny senior

Keďže život seniorov dnes v dôsledku aktuálnej doby nie je vôbec ľahký, tak po zachytení informácie v rozhlasovom vysielaní o možnosti digitálneho vzdelávania seniorov, som sa rozhodol získať aspoň základné digitálne zručností. Motiváciou mi bola možnosť si pomocou tabletu zapnúť na záhradke pesničky obľúbených spevákov z Chorvátska, prípadne sa naučiť aj niečo nové. Školenie ma baví, tempo je primerané, spolužiaci sú seniori so zaujímavými príbehmi, ktoré ich motivovali sa vzdelávať. Náš školiteľ je erudovaný a svojím entuziazmom nás vždy dokáže zaujať. Každopádne, sme veľmi vďační za túto možnosť vzdelávať sa.

Štefan M. z Prievidze
Digitalny Senior

Sme už dlhodobo na dôchodku, mimo aktívneho pracovného života a tešíme sa, že nám bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa projektu, nadobudnúť počítačovú gramotnosť a tým sa posunúť vpred. Svojím spôsobom nám táto príležitosť otvorí pomyselné okná do sveta. Oceňujem, že Ministerstvo investícií pripravilo príjemné prostredie na prehlbovanie sociálnych kontaktov a poskytlo užitočné študijné materiály so zaujímavým obsahom na vzdelávanie a samoštúdium. Najviac sa teším, že budem môcť vyhľadávať veci k záhradke, recepty do kuchyne a mnoho iných zaujímavostí.

Ľudmila M. z Prievidze
Digitalny Senior Ľubica Gálisová

Pre seniora je veľká výhoda používať digitálne technológie, pretože je informovaný, získa potrebné údaje a môže komunikovať s blízkymi. Seniori potrebujú informácie ako sa brániť rôznym podvodom a hoaxom, ktoré ich ohrozujú.

Ľubica Gálisová Fórum pre pomoc starším

Za projektom stoja