Začleňte sa do moderného sveta digitálnych technológií

Boris Farkaš

Digitálne zručnosti sú tu aj pre seniorov! Pridajte sa ku mne a zistite ako môžu pomôcť aj vám!

Boris Farkaš Herec

Nájdite školenie

 

Nasledujúce školenia

Školenia podľa úrovne znalostí

O projekte

Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ predstavuje unikátny koncept, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu situáciu a dopady pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Jeho hlavným cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti približne 170.000 seniorom a znevýhodneným osobám vo veku od 65 rokov formou prezenčných a e‑learningových školení. Aby sa mohlo školenia zúčastniť čo najviac záujemcov, tak budú alokované v rôznych častiach Slovenska.

Ďalším cieľom je poskytnúť už vyškoleným seniorom vhodné technické zariadenia s dátovými balíkmi, na zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb a e‑learningových školení.

Seniorka Senior

Projekt je realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR ako investícia č.7 Komponentu 17 (Digitálne Slovensko) Plánu obnovy a odolnosti SR.

Celým projektom Vás bude sprevádzať jeho ambasádor Boris Farkaš.

Atmosféra na školeniach

Ľubica Gálisová

Pre seniora je veľká výhoda používať digitálne technológie, pretože je informovaný, získa potrebné údaje a môže komunikovať s blízkymi. Seniori potrebujú informácie ako sa brániť rôznym podvodom a hoaxom, ktoré ich ohrozujú.

Ľubica Gálisová Fórum pre pomoc starším

Za projektom stoja