Registrácia na školenie

Registrujte sa na školenia

Získajte základné digitálne zručnosti a tablet s dátovým balíkom na prezenčných školeniach.

Zaregistrujte sa

About project

Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ predstavuje unikátny koncept, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu situáciu a dopady pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Senior Senior

The project is implemented by the Ministry of Investment, Regional Development and Innovation of the Slovak Republic as investment of No. 7 Component 17 (Digital Slovakia) of the Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic.

The project ambassador, the actor Boris Farkaš will accompany you throughout the project.

Projekt je realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR ako investícia č.7 Komponentu 17 (Digitálne Slovensko) Plánu obnovy a odolnosti SR.

Celým projektom Vás bude sprevádzať jeho ambasádor Boris Farkaš.

Digitalny Senior Digitálny senior

Keďže život seniorov dnes v dôsledku aktuálnej doby nie je vôbec ľahký, tak po zachytení informácie v rozhlasovom vysielaní o možnosti digitálneho vzdelávania seniorov som sa rozhodol získať aspoň základné digitálne zručností. Motiváciou mi bola možnosť si pomocou tabletu zapnúť na záhradke pesničky obľúbených spevákov z Chorvátska, prípadne sa naučiť aj niečo nové. Školenie ma baví, tempo je primerané, spolužiaci sú seniori so zaujímavými príbehmi, ktoré ich motivovali sa vzdelávať. Náš školiteľ je erudovaný a svojím entuziazmom nás vždy dokáže zaujať. Každopádne, sme veľmi vďační za túto možnosť vzdelávať sa.

Štefan M. z Prievidze
Digitalny Senior

Sme už dlhodobo na dôchodku, mimo aktívneho pracovného života a tešíme sa, že nám bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa projektu, nadobudnúť počítačovú gramotnosť a tým sa posunúť vpred. Svojím spôsobom nám táto príležitosť otvorí pomyselné okná do sveta. Oceňujem, že Ministerstvo investícií pripravilo príjemné prostredie na prehlbovanie sociálnych kontaktov a poskytlo užitočné študijné materiály so zaujímavým obsahom na vzdelávanie a samoštúdium. Najviac sa teším, že budem môcť vyhľadávať veci k záhradke, recepty do kuchyne a mnoho iných zaujímavostí.

Ľudmila M. z Prievidze
Digitalny Senior Ľubica Gálisová

Pre seniora je veľká výhoda používať digitálne technológie, pretože je informovaný, získa potrebné údaje a môže komunikovať s blízkymi. Seniori potrebujú informácie ako sa brániť rôznym podvodom a hoaxom, ktoré ich ohrozujú.

Ľubica Gálisová Fórum pre pomoc starším

Project partners