Skip navigation
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Školenia

Školenia

Zostavenie školení

Školiaci program je pripravený na základe odporúčaní prípravnej štúdie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ďalších odborníkov so skúsenosťami so vzdelávaním digitálnych zručností seniorov. 

Je navrhnutý tak, aby rozvíjal digitálne zručnosti potrebné na efektívny prístup k digitálnym verejným službám a aktívne zlepšoval digitálne znalosti seniorov. Je prispôsobený zručnostiam seniorov a prihliada na individuálny prístup lektora k seniorom. Školenia sú vedené v slovenskom jazyku. 

Trvanie školenia

Školenie sa bude uskutočňovať raz do týždňa po dobu piatich týždňov, pričom jedno stretnutie bude trvať 3 vyučovacie hodiny.

Pre každé sedenie je pre seniorov pripravené vzdelávanie v konkrétnom vzdelávacom rozsahu a téme, pričom vyučovacie hodiny budú rozdelené 15 minútovými prestávkami.

Úrovne školenia

Školenia digitálnych zručností budú prebiehať v dvoch úrovniach, pre začiatočníkov a pre pokročilých. Jednotlivé úrovne sú určené pre seniorov s nasledovnými digitálnymi zručnosťami:

Začiatočník

  • Žiadne zručnosti: študent doteraz nepracoval s počítačom ani tabletom, smartfónom
  • Nízka miera zručností: študent pracoval s počítačom, tabletom alebo smartfónom len zriedkavo a to väčšinou za asistencie inej osoby, má s ich užívaním minimálnu skúsenosť

Pokročilý

  • Nadobudnuté zručnosti: študent ovláda minimálne znalosti získané na začiatočníckom kurze
  • Vyššia miera zručností : študent pracoval s počítačom, tabletom alebo smartfónom denne, má s ich užívaním už vybudovanú skúsenosť