Skip navigation
Official website of SK

The domain gov.sk is official

This is the official website of the public authority of Slovak Republic. The official websites mainly use the domain gov.sk. Links for individual public authorities' websites can be found at this link.

This site is secure

Be careful and always make sure you only share information through secured website of the public administration of the Slovak Republic. Secure pages always start with https:// before the domain name of the website.

  1. Home
  2. Školenia
Contents

Školenia

Zostavenie školení

Školiaci program je pripravený na základe odporúčaní prípravnej štúdie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ďalších odborníkov so skúsenosťami so vzdelávaním digitálnych zručností seniorov. 

Je navrhnutý tak, aby rozvíjal digitálne zručnosti potrebné na efektívny prístup k digitálnym verejným službám a aktívne zlepšoval digitálne znalosti seniorov. Je prispôsobený zručnostiam seniorov a prihliada na individuálny prístup lektora k seniorom. Školenia sú vedené v slovenskom jazyku. 

Trvanie školenia

Školenie sa bude uskutočňovať raz do týždňa po dobu piatich týždňov, pričom jedno stretnutie bude trvať 3 vyučovacie hodiny.

Pre každé sedenie je pre seniorov pripravené vzdelávanie v konkrétnom vzdelávacom rozsahu a téme, pričom vyučovacie hodiny budú rozdelené 15 minútovými prestávkami.

Úrovne školenia

Školenia digitálnych zručností budú prebiehať v dvoch úrovniach, pre začiatočníkov a pre pokročilých. Jednotlivé úrovne sú určené pre seniorov s nasledovnými digitálnymi zručnosťami:

Začiatočník

  • Žiadne zručnosti: študent doteraz nepracoval s počítačom ani tabletom, smartfónom
  • Nízka miera zručností: študent pracoval s počítačom, tabletom alebo smartfónom len zriedkavo a to väčšinou za asistencie inej osoby, má s ich užívaním minimálnu skúsenosť

Pokročilý

  • Nadobudnuté zručnosti: študent ovláda minimálne znalosti získané na začiatočníckom kurze
  • Vyššia miera zručností : študent pracoval s počítačom, tabletom alebo smartfónom denne, má s ich užívaním už vybudovanú skúsenosť