Skip navigation
Official website of SK

The domain gov.sk is official

This is the official website of the public authority of Slovak Republic. The official websites mainly use the domain gov.sk. Links for individual public authorities' websites can be found at this link.

This site is secure

Be careful and always make sure you only share information through secured website of the public administration of the Slovak Republic. Secure pages always start with https:// before the domain name of the website.

  1. Home
  2. Novinky
  3. Digitálny senior Boris Farkaš

Digitálny senior Boris Farkaš

Priatelia mi hovoria, že som na svoj vek frajer na technológie, ja sa však necítim byť influencerom. Herec Boris Farkaš je ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov na Ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt má za cieľ naučiť základným digitálnym zručnostiam seniorov a znevýhodnené osoby na Slovensku. Rolu ambasádora prijal po tom, čo mal sám problémy s používaním smartfónu alebo notebooku. To je už však minulosťou. Teraz nielenže učí svojich priateľov ako využívať digitálne zariadenie k svojmu prospechu a komfortu, ale takisto posunul svoje hranice svojho hobby - do online sveta.

Ako sa zmenil váš život po tom, čo ste začali internet a moderné technológie?

Počas mojej mladosti a sčasti aj počas dospelosti sa takéto technológie nepoužívali. Až postupne začali pribúdať. Veci, ktoré sme dovtedy nepotrebovali pre svoj život, boli veľmi potrebné. Ja som bol tiež odporcom týchto technológií. Dokonca som bojkotoval aj možnosť kúpiť si mobil.

Prečo?

Pretože som mal pevnú linku. Neskôr sa však do popredia dostali mobily. Začali ho používať inštitúcie, kde som pracoval, tak som si ho nakoniec kúpil aj ja. Podobne to bolo s počítačom. Nepotreboval som ho, ale svet začal fungovať inak a využívať napríklad emaily. Vyzdvihnúť si scenáre na klasickej pošte bolo nekomfortné a tak som začal počítač využívať aj ja. To boli vlastne aj moje prvé skúsenosti s počítačom.

Odvtedy sa už viac priatelíte s novými technológiami?

Áno, viac, ale len s tými, ktoré naozaj potrebujem pre život. Prípadne s tými, ktoré rád využívam, pretože ich mám rád. Takže ak si náhodou nainštalujem nejakú aplikáciu je to vždy niečo čo ma vyslovene zaujíma.

Akú aplikáciu ste si naposledy inštalovali?

Naposledy som si nainštaloval aplikáciu, vďaka ktorej môžem kresliť v digitálnom priestore. Kúpil som si špeciálny tablet a začal tvoriť obrázky. Aktívne som sa tomu začal venovať počas pandémie. Celý život kreslím, ale nedokážem si papierovú formu udržať, pretože vždy ten výtvor niekomu darujem a tým pádom nemám ani archív, čo mi tablet umožní.

Zdieľate si medzi priateľmi nejaké tipy, triky možno práve na zaujímavé aplikácie alebo smartfóny?

Ľudia v mojom veku, moji kamaráti - mnohí z nich nemajú notebook. Tvrdia, že ho nepotrebujú, pretože už nechodia do práce. Snažím sa ich presvedčiť, že im technológie môžu prispieť k zlepšeniu ich životov. Prostredníctvom internetu sa dostanú k potrebným informáciám, či môžu komfortne nakupovať a som rád, že pár z nich sa mi podarilo presvedčiť.

Takže ste pre nich influencer…

Áno, tak trochu. Dokonca im už viem poradiť, keď si s niečím nevedia poradiť. Ide väčšinou o veľmi jednoduché funkcie počítača. Niekedy mi prejavia obdiv, keď niekoho niečo naučím, napríklad poslať mail. Vtedy mi povedia: ,,Počúvaj, ty sa nezdáš. Si veľký frajer na svoj vek.” (smiech)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork organizovalo v poradí už druhý hackathon, tentokrát na tému Digitálni seniori. Aká bola vaša rola v tomto prípade?

Ako ambasádor som sa zúčastnil otvorenia hackathonu. Chcem byť motivácia pre členov staršej generácie, aby začali používať technológie, ktoré im môžu zlepšiť každodenný život.

Na hackathone niekoľko tímov celý víkend pracovalo na projektoch, ktoré by mohli pomôcť seniorom lepšie sa orientovať napríklad na internete. Ako vnímate z pozície seniora hackathon vy?

Vnímam, že existuje množstvo užitočných aplikácií a vedeli by seniorom zjednodušiť bežné životné situácie. Sám neviem ako sa v nich zorientovať a vybrať si “tú pravú” a najlepšie bezplatnú aplikáciu, a tiež ako ich začať používať. Privítal by som aj jednoduchým jazykom predstavenie možností, čo všetko nám vie online svet ponúknuť, aby to mňa aj iných seniorov motivovalo k používaniu tabletu či smartfónu každý deň, a bol by to prínos do nášho života.

Kto vlastne naučil pracovať s technológiami vás?

Som viac-menej vo všetkom samouk. Prvý kontakt s počítačom bol pre mňa veľmi nepríjemný. Mal som dojem, že keď stlačím niečo nesprávne na klávesnici, tak vybuchne. Naozaj som mal z toho strach. Neskôr som zistil, pokaziť ho nie je také jednoduché. Boli to zbytočné obavy, pretože všetko sa dá naučiť.

Máte nejaké rady pre tých seniorov, ktorí majú pred modernými technológiami strach?

Digitálne technológie vedia byť nápomocné a vedia nám prispieť k zlepšeniu osobného života. Nemusíme sa ich báť. Veľmi komfortne sa dajú nájsť informácie na internete, ktoré by ste inak museli získať buď osobne alebo telefonicky. Týka sa to informácií o doprave, ordinačných hodinách u lekára či nákupov v internetových obchodoch. Vieme sa spojiť s úradmi mailom, ale aj cez videohovor s rodinou a najbližšími. Prináša to množstvo výhod a chcel by som seniorov povzbudiť v práci s digitálnymi zariadeniami, aby sa aj ich život stal vďaka nim jednoduchším a komfortnejším.