Skip navigation
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Predregistrácia
Obsah

Predregistrácia

Školenia sa môžu zúčastniť seniori, ktorí ku dňu začatia školenia dovŕšia vek 65 rokov. 

Momentálne je otvorená predregistrácia na školenia, ktorá zisťuje záujem seniorov o školenia. Vyplnením predregistračného formulára na tejto webovej stránke sú seniori zaradení do zoznamu záujemcov o školenie.  V prípade voľných kapacít v želanom meste konania školenia budú seniori informovaní o termíne a ďalšom postupe priebehu školení.

Polia, ktoré sú označené hviezdičkou (*) sú povinné. Bez ich vyplnenia sa formulár neodošle.

 
Osobné údaje
Údaje záujemcu o školenie
Dátum narodenia *
Adresa
Kontaktné údaje
Záujemca o školenie bude kontaktovaný na zadanom mobilnom čísle. Mobilné číslo zadajte v tvare +421 901234567
Digitálne zručnosti
Úroveň digitálnych zručností *
na základe samohodnotenia vyberte jednu možnosť, ku ktorej sa prikláňate viac
Kde máte záujem zúčastniť sa školenia?
Ostatné
Sociálny status *
Znevýhodnená osoba *
Vyberte jednu z možností.
Aktuálny stav *
Vyberte jednu z možností
Ako ste sa dozvedeli o školení? *

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom na účely porovnania úrovne dosiahnutých zručností na začiatku a na konci školenia.
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu (PDF, 418 kB)